Start

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Adam Derda


ul. S. Okrzei 19
96-300 Żyrardów
Konto bankowe:

BRE Bank S.A. O.Bankowości Detalicznej
18 1140 2017 0000 4502 1293 9397


Przyjęcia interesantów: w środy w godz. 10:00 – 13:00
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

 

2 stycznia 2018 r. – dniem wolnym od pracy w Kancelarii Komornika Sądowego w Żyrardowie

Zgodnie Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2017r.

Prezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie

dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy

za dzień 6 stycznia 2018 r. (święto przypadające w dniu wolnym od pracy).